Amazon’un 14 Prensibi

Amazon CEO’su Jeff Bezos ve ekibinin, yola çıkarken ortaya koydukları 14 maddelik liderlik ilkelerinin asla ilham verici duvar yazıları olarak kalmadığını, aksine tüm Amazon çalışanlarının bu ilkeleri (her gün yeni projeler için fikirleri tartışırken, müşterilerin problemleri için en iyi çözümü seçerken veya adaylarla mülakat yaparlarken) günlük hayata yansıtarak ortak şirket kültür ve başarısına değer kattıklarını söylüyor.

Amazon’da faaliyet gösteren satıcılara ilham olması amacıyla Jeff Bezos ve ekibi tarafından belirlenmiş bu önemli 14 liderlik ilkesini birlikte okuyalım.

1- Müşteri Odaklılık

Liderler merkeze müşteriyi konumlandırıp, geri kalan her şeye bu noktadan başlayarak ulaşmayı amaçlar ve müşterinin güvenini kazanmak, korumak için var gücüyle çalışır. Liderler ne kadar rakiplerine de dikkat etseler de müşteriler her konuda öncelikleri ve başlangıç noktalarıdır.

2- Sorumluluk

Liderler uzun vadeli düşünürler ve kısa vadeli sonuçlar için uzun vadeli değerlerini feda etmezler. Kendi ekiplerinin de ötesinde tüm şirket adına sorumluluk alırlar ve asla “bu benim işim değil” demezler.

3- Keşfet ve Kolaylaştır

Liderler, ekiplerinden inovatif düşünce ve yenilikler bekler, bunu kolaylaştırmak için yeni yollar bulur. Algıları açık olarak her koşulda sürekli yeni fikirler arar ve bunu yaparken, kendilerini kabullenilmiş mottolarla sınırlamazlar.

4- Sağduyu

Liderler sağduyuludur. Güçlü muhakeme yetenekleri ile kuvvetli içgüdülere sahiptirler. Farklı perspektifler ararlar ve inandıklarını onaylamak için çalışırlar.

5- Meraklı Ol ve Öğren

Liderler asla öğrenme sürecini tamamlamaz ve her zaman ve şartta kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Onlar sürekli yeni olasılıkları merak eder ve tüm güçleri ile onları keşfetmeye çalışırlar.

6- En İyisini Ekibe Kat ve Geliştir

Liderler, ekibine dahil ettiği her kişi ile performans çubuğunu bir adım öteye taşır. İstisnai yetenekleri hemen fark ederek onların organizasyon içinde yükselmeleri için zemin oluştururlar. Liderler yeni liderleri keşfeder, geliştirir ve onlara rehberlik yapmadaki rollerini ciddiye alırlar.

7- Yüksek Standartlarda Israr Et

Liderler son derece yüksek standartlara sahipler. Pek çok kişi bu standartların, kabul edilebilir sınırları aştığını bile düşünebilir. Sürekli olarak çıtayı yükselterek ekiplerini, yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve süreçler meydana çıkarmaları için yönlendirirler. Liderler, süreç içerisinde yapılan hata ve kusurların genel ilerleyişi engellemesine izin vermeyerek, sorun ve aksaklıkların tekrarlanmayacak şekilde kalıcı olarak çözüme ulaştığına emin olurlar.

8- Büyük Düşün

Küçük düşünmek, kendini dar sınırlara hapis etmektir. Liderler, oluşturdukları cesur dil ve direktifler ile ilham alınacak sonuçlar meydana çıkarır. Rakiplerinden farklı bir bakış açısı ile durumlara yaklaşarak; kimsenin bakmadığı, baksa dahi görmediği noktaları tespit edip, müşterilerine en iyi hizmeti vermenin yolları bulurlar.

9- Önyargısız Eylem

Hız iş dünyasındaki en önemli parametrelerden biridir. Birçok karar ve eylem, kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duymaz. Liderler, riski hesaplanmış kararların alınmasında inisiyatif kullanılarak hızlı hareket edilmesini destekler.

10 -Tutumluluk

Azla yola çıkarak fazlaya erişin. Kısıtlamalar ve kısıtlı imkanlar; üretkenlik, kendine yeterlilik ve yeni yöntemlerin keşfini birlikte getirir. Amaca hizmet etmiyorsa kişi sayısının, bütçe büyüklüğünün veya sabit giderlerin artırılmasının fazladan bir getirisi yoktur.

11- Güven Kazan

Liderler dikkatlice dinler, samimi konuşur ve başkalarına saygılı davranırlar. Onlar, garip ya da utanç verici olsa bile, kendi kendini eleştirebilen kişilerdir. Liderler, kendilerinin veya takımlarının dayanaksız tezlerine kolayca inanmaz, öne sürülen tezin gerçekleşebilmesi için yeterli ve gerçekçi verinin var olup olmadığını sorgularlar.

12- Derinlere Dal

Liderler operasyonun her seviyesinde çalışır, tüm ayrıntılara hâkim olur, süreçleri ve kaynakları sık sık denetler ve metrikler ile konuşulanlar arasında fark tespit ettiğinde ortaya çıkan sonuçlara şüpheli yaklaşırlar.

13- Tutarlı Ol

Liderler, sonucu ne kadar tatsız ve rahatsız edici olursa olsun, ikna olmadıkları kararlara saygılı bir şekilde karşı çıkmakla yükümlüdürler. Liderler kararlarında tutarlıdır. Sosyal uyum veya çevresindekilere şirin görünmek uğruna ikna olmadıkları bir konuda uzlaşmazlar. Bir karar verdikten sonra, sonuca ulaşana kadar arkasında dururlar.

14- Sonuçları Sahiplen

Liderler, işletmeleri için önemli majör girdilere odaklanır ve onları doğru kalitede ve zamanda temin eder. Sonuçların olumsuz olması, hatta başarısızlık durumunda bile yeni fırsatların yakalanması için çaba sarf etmeye devam etmekten asla vazgeçmezler.