Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi

Ülkeler, geliştikçe mi en iyi üniversitelere sahip oluyorlar? Yoksa en iyi üniversitelere sahip oldukça mı gelişiyorlar? Bu sorunun cevabı göreceli olabilir veya ikisi birbirini geliştiren funsurlar da olabilir.
Dünyanın önde gelen ülkelerine baktığımızda, bu ülkelerin aynı zamanda dünyanın önde gelen üniversitelerine de sahip olduklarını görüyoruz. İngiliz Times Higher Education dergisi tarafından 2016 yılında açıklanan dünyanın en iyi 100 üniversitesine şöyle bir göz atalım. İlk 100 üniversitenin
  1. 41’i ABD’de.
  2. 10’u İngiltere’de.
  3. 6‘sı Almanya’da.
  4. 5’er tanesi Çin, Fransa, Hollanda, Japonya’da.
  5. 3’er tanesi Avustralya, Hong Kong, Kanada, Rusya’da.
  6. 2’şer tanesi Güney Kore, İsveç, İsviçre, Singapur’da.
  7. 1’er tanesi de Belçika, Brezilya ve Taiwan’da.
Üniversiteleri ilk 100’e giren ülkeler aynı zamanda gelişmiş ve kalkınmış ülkelerdir. (Çin, Rusya, Brezilya ve Taiwan gelişmiş midir kalkınmış mıdır orası başka bir konu.)
İsteyenler ilk 100 sıralamasına bakıp üniversitelerin yerlerini görebilir. Ben hangi ülke kaç üniversiteyle ilk 100’de temsil ediliyor, onu görmek ve göstermek için bunları gözleriniz önüne serdim.
Dünyanın en iyi üniversitelerine sahip olmayan ülkeler kalkınmış ve gelişmiş SAYILAMAZ.
Ülkemiz 2023 hedeflerini yakalamak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak istiyorsa dünyanın önde gelen üniversitelerine sahip olmak zorundadır.
Ülkemizdeki üniversitelerinin de dünyanın her tarafından bilim insanlarını ve öğrencilerini çekebilecek bir cazibe merkezine dönüşmesi gerekmektedir. “Peki üniversitelerimiz nasıl en iyi üniversiteler arasına girecek?”. “Nasıl geleceğin üniversitesi olacak?”. Bu soruların cevabı için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne, yani UNESCO’ya, kulak verelim.
UNESCO geleceğin üniversitesini şu şekilde tanımlamış:
“Geleceğin ideal üniversitesi, yüksek kaliteli eğitimiyle, akademik liyâkate dayalı giriş imtihanıyla, bilgi üretme, araştırma ve bilgiyi toplumun kullanabileceği biçimlere dönüştürme faaliyetleriyle belirginleşen bir topluluktur. Kalite ve bilgiye dayalı bir öğrenme ortamı sunan, mezuniyet sonrası meslekî bilgi ve becerileri güncelleştirme eğitimi veren, bölgenin ve milletin ekonomik kalkınması için gerekli hizmeti sunan ve sanayi sektörüyle iş birliğini gerçekleştirmiş seçkin bir kurumdur. Geleceğin üniversitesi, önemli mahallî, millî ve milletlerarası meselelerin ve çözümlerin tanımlandığı, tartışıldığı ve eleştirel bir yaklaşımla adreslendiği bir mekândır.
Ayrıca hükümetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bilimsel ve güvenilir bilgi için müracaat ettikleri danışma merkezidir. Mensuplarının doğruyu aramak için kilitlendiği ve insan haklarını, demokrasiyi, sosyal adaleti ve hoşgörüyü müdafaa ettikleri ve geliştirdikleri bir müessesedir. Üniversite çağdaş hayatın ritmine adapte olmuş ve dünya meselelerine karşı hassas olmakla beraber her ülkenin ve bölgenin farklılaşan özelliklerini de dikkate alarak kendini dünyaya entegre etmiş bir enstitüdür.”
En iyi üniversitelere ve geleceğin üniversitelerine sahip olan ülkeler daha fazla gelişecek ve kalkınacaktır. Umuyorum ki, bizim de üniversitelerimiz en yakın zamanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girecek ve beyin göçü alan cazibe merkezi haline gelecektir.